Osmanlı İmparatorluğu Wiki
Advertisement
  • En az 10 bölümden oluşacak
  • En az 20 referansı olacak
  • En az 5 resim olacak
  • En az 45 cümlesi olacak
  • En az 5 iç bağlantı verecek
  • Padişah ile ilgili ise zaman şeridi ve topraklar olacak
Advertisement