Maltepe.jpg

Maltepe Muharebesi veya Maltepe Meydan Muharebesi , Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 1329 tarihinde Bizasaaaaaans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi arasında yapılan muharebe.

Muharebe. Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Sonuçta Nikaia (bugünkü İznik, Bursa)'nın alımı kolaylaştı, Bizans'ın Anadoluda`ki topraklarıyla bağlantısı kesildi, Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlandı ve Anadoludaki Bizans gücü kırıldı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.