Osmanlı İmparatorluğu Wiki

Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 14.17, 7 Aralık 2009Osmanlı İmparatorluğu mesaj katkılar 664 bayt +664 Sayfa oluşturdu, içeriği: ''''Beylerbeyi''', Osmanlı döneminde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan kişiydi. Fars kültüründen alınan yöneticilik birimi için Mîrimîran, Emirülümer…'