Hacıkemalettinoğlu Alaattin Paşa, Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa veya Alaeddin Paşa bin Hacı Kemaleddin şeklinde de anılır) padişah Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı Devleti devlet adamıdır. İlk sadrazam kabul edilir. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.